פורסם ב בית ספר

שני חברים הגישו בחינה, קיבלו אפס. אחד ניגש למורה ושאל "למה?", "כי העתקת מהחבר." "לא נכון, המורה". "כן נכון." ענתה. "בתשובה שלו היה כתוב "לא יודע" ובתשובה שלך היה כתוב "גם אני לא יודע"."