פורסם ב גברים ונשים

בעל גוסס על מיטת חוליו אמר לאשתו בקול צרוד וחלש: "שעתי הגיעה ובטרם אסתלק, אני רוצה להתוודות בפנייך…" "לא, לא, אתה לא צריך להתאמץ בכלל, שב בשקט", קטעה אותו האישה. "אני עומד על כך" אמר הבעל, "מוטב למות עם מצפון שקט ונקי" "טוב, אני מקשיבה לך" אמרה האשה. "קיימתי יחסים עם אחותך, עם אמך ועם חברתך הטובה ביותר" אמר הבעל. "אני יודעת", השיבה האישה, זו הסיבה שהרעלתי אותך".