פורסם ב גסות

אשה נכנסת לחדר הרופא עם בתה בת ה-18. הרופא מסתכל על הבת ואומר: "טוב, תתפשטי בבקשה"."אבל דוקטור", מזדעקת האמא, "זו אני שחולה, אז שאתפשט?"."נו טוב", אומר הרופא, "את רק תוציאי לשון".