פורסם ב דת

אשה פולניה מגיעה לרבי לבקש ברכה לחיי משפחה טובים משום שנעלמו עקבותיו של בעלה זה מספר חדשים. הרבי שאינו מקבל נשים פנים מול פנים, מבקש מהגבאי שהאשה תכניס פתק עם שמה, שם בעלה ושם אמו. הרבי, לאחר קריאת הפתק, אומר לגבאי שימסור לאשה שבעלה יחזור בקרוב. הגבאי: 'הוא לא יחזור !' הרבי: 'תמסור לה שהוא יחזור בקרוב !'. הגבאי: 'רבי, הוא לא יחזור !' הרבי: 'רגע, מי כאן הרבי ? אני או אתה ?, תמסור לה שהוא יחזור בקרוב מאד !' הגבאי: 'רבי,אתה ראית את הפתק, אני ראיתי את האשה '..