פורסם ב דת

כמה רבים ראו רב מפורסם רצו לבדוק עד כמה הוא צדיק חיברו לו פעמון אמרו לו אם הפעמון לא יצלצל אתה צדיק גדול הגיעה נערת ליווי התחילה להתפשט ולנענע את התחת והציצי הפעמון לא צילצל הגיעה אליו הרב ואמר אתה צדיק גדול , איך שהוא חיבק אותו צילצל לו הפעמון.