פורסם ב כללי

אחד הסתובב בחניון אוטובוסים של אגד, והתחיל לנשק את האוטובוסים בחניון.ראה אותו הסדרן, ושאל למה אתה מנשק את האוטובוסים ?ענה לו הבחור, אחד מהם דרס את חמותי, אני פשוט לא יודע מי???