פורסם ב כללי

מאפיונר חיפש רואי חשבון חירש ואילם שמדבר רק בשפת הסימנים וכל זה ע״מ שלא יוכל להסגיר אותו בשעת הצורך. לאחר שלושה חודשים נעלמו למאפיונר כל חסכונותיו בסך מליון דולר, המאפיונר ניסה לתקשר עם רואה החשבון בשפת הסימנים ללא הועיל, לבסוף זימן מיד את עו״ד שלו שמדבר בשפת הסימנים,שלושתם נכנסו לחדר סגור, המאפיונר מבקש מהעו״ד תגיד לו שיחזיר לי את מליון הדולר! רואי החשבון עונה בשפת הסימנים שאין לא שום כסף,המאפיונר שואל מה הוא עונה? הוא אומר שלא גנב ושאין לא שום כסף, המאפיונר מתעצבן דורך את האקדח מכוון לראשו של רואי החשבון ומבקש מהעו״ד תבקש ממנו שוב את הכסף שהאקדח על רקתו הוא עכשיו בטח יודע מה אני הולך לעשות,.רואה החשבון נבהל ובשפת הסימנים החל לדקלם: הכסף נמצא במקום פלוני,במזוודה חומה וכו׳ המפיונר שואל מה הוא אומר לך? מה הוא אומר לך? הוא אומר לי שאין לך אומץ ללחוץ על ההדק..