פורסם ב סטטוסים

אני חייב לכתוב את הסטטוס מהר , כי אחותי אמרה שאם אני לא יוצא מהפייסבוק היא דופקת לי את הראש בתוך המקלדעפיגדניכעלוככייטגדדשעיי D;