פורסם ב עדות ועמים

בוכרי הולך לרופא שיניים ואומר לו שכל שיניו הן שיני זהב. אז הרופא שאול אותו מה צריך לתקן? אז הבוכרי אומר שהוא לא בא לתקן שום דבר אלא להתקין מערכת אזעקה.