פורסם ב עדות ועמים

ילד אחד טוניסאי הלך הלך הלך הסתנוור מהשמש ובום ונגח בעמוד ונפל לתוך בריכת שוקולד יום למחרת חברים שלו שואלים אותו אותו איך נהייתה אתיופי אז הוא אומר אני לא יודע הדבר היחיד שאני זוכר שנגחתי בעמוד אצל ברכה השכנה