פורסם ב עדות ועמים

כורדי אחד נכנס לרכבת ורואה איש אחד צוחק ללא הפסק. האיש אומר לכורדי: "אתה חייב לשמוע איזו בדיחה ששמעתי על כורדים.." הכורדי אומר לו: "אבל אני כורדי…" האיש עונה לו: "טוב, אז אני אספר לך אותה לאט…"