פורסם ב עדות ועמים

ערבי אומר לאישתו, החלטתי להתגרש ממך !!! האישה שומעת את הבשורה ומתחילה לבכות, בעלה מנחם אותה, אין לך מה לבכות אנחנו נשאר בני דודים