פורסם ב עדות ועמים

שלושה אתיופים רבים מי האבא הכי כושי:הראשון אומר: "אבא שלי נפל ירד לו דם שחור".השני אומר: "אבא שלי נפל, שבר את הרגל ויצאה לו עצם שחורה".השלישי אומר: "אבא שלי תקע נוד וישבנו שלושה ימים בחושך"