פורסם ב עדות ועמים

תמני אחד תפס מונית בדרך הנהג של המונית איבד שליטה והחלה המוניתלהדרדר לתהום "תעצור !!!!! תעצורררררר !! " החל לצעוק התמני . "אני לא יכול , הלכו לי הברקסים! " ענה לו הנהג מונית. "תעצור את המונה " המשיך לצעוק התמני