פורסם ב גסות

מרוקאי עולה במעלית עם שכנתו שלה שדיים גדולים אומר לה תני לי לגעת קצת השכנה-תגיד לי מה אתה משוגע בבקשה אומר השכן אתן לך 1000 ש"ח עונה השכנה אלף ש"ח המרוקאי כן השכנה מסכימה והמרוקאי מתחיל למשמש נוגע ונוגע ואומר וואא וואא ואואו ואאא אומרת השכנה מה אתה משוגע בחיים לא נגעת בשדיים אומר המרוקאי לא,מאיפה אביא אלף ש"ח…