פורסם ב עדות ועמים

איכר צרפתי בן 70 מגיע לכנסיה ומבקש להתוודות לפני הכומר. בזמן מלחמת העולם השניה באה אלי בחורה צעירה ובקשה להסתתר אצלי ואני הסכמתי אבל בקשתי שהיא תשלם לי ע"י יחסי מין! אומר הזקן. זה קורה, משיב הכומר, בזמן שאתה בלחץ, פוחד ומסתכן זה לפעמים מוצדק, אבל למה באת אלי רק עכשיו? באתי לשאול אותך אם אני חייב להגיד לה שהמלחמה נגמרה? ענה האיכר.