פורסם ב דת

איזה אחד נכנס לחנות לתשמשי קודש רואה תמונה של רב ב 1,000 שקל שואל למה יקר המוכר אומר לו זה רב גדול…רואה עוד תמונה ב 50,000 שואל את המוכר למה יקר המוכר אומר לו זה אדמו"ר גדול…רואה עוד תמונה אבל רק מסגרת ב 10000000 אומר למוכר בואנה אין שום תמונה וזה הכי יקר למה? אומר לו המוכר זה צדיק נסתרררר