פורסם ב עדות ועמים, קרש

פעם איש אחד הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך… בוא'נה, הוא נכנס לכושר .

פעם איש אחד הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך הלך… בוא'נה, הוא נכנס לכושר .

כתיבת תגובה